MEDLEMSBETINGELSER

​Betingelserne er gældende for medlemskaber oprettet fra den April 2019 og gældende for alle øvrige medlemmer ​fremadrettet.

 

 • §1. Generelt

Ved oprettelse af medlemskab i Female Go-Getters.com accepter medlemmet (herefter: ”du”) disse medlemsbetingelser. Du accepterer også Female Go-Getters’ den til enhver tid gældende persondatapolitik. Ligeledes giver du dit samtykke til, at Female Go-Getters må sende dig servicemails, hvis formål er at orientere dig om ændringer i dit medlemsskab etc.

 

 • §1a. Personlige oplysninger

For at kunne tegne et medlemskab hos femalegogetters.com skal du ved indmeldelse oplyse: navn og e-mailadresse.

Information omkring ændringer af dit medlemskab, fakturering og sagsbehandling vil som hovedregel blive fremsendt til den e-mailadresse, du har oplyst Female Go-Getters.  Oplyser du ikke en gyldig e-mailadresse ved indmeldelse, forbeholder Female Go-Getters sig retten til at afvise oprettelsen af et medlemskab i Female Go-Getters.

 • §1b. Misbrug

Dit medlemskab er personligt, og det må ikke benyttes af andre end dig. Ved misbrug af medlemskab opkræver Female Go-Getters et gebyr efter gældende takster.

 

 • §1c. Kontaktoplysninger

Female Go-Getters foretager foranstaltninger, der skal sikre, at Female Go-Getters er ajourført med dine kontaktoplysninger, herunder din e-mailadresse og kontonummer. Derudover opfordrer Female Go-Getters dig til at opdatere dine personlige oplysninger, hvis de ændres. Du kan opdatere dine personlige oplysninger ved at logge på din profil i Vidensbanken i Kajabi: https://inner-circle.mykajabi.com

 

 • §2. Medlemskab

Du kan se beskrivelsen over Female Go-Getters enhver tid gældende medlemskab på www.femalegogetters.com

 

 • §3. Varighed

Et medlemskab er løbende og fortsættes til det opsiges i henhold til §7.

 

 • §4. Betaling
 • §
4a. Løbende medlemskab

Ved oprettelse af et løbende medlemskab betaler du på dagen for oprettelse for de første 30 dages medlemsskab og igen 30 dage senere - osv.  Ved evt. oprettelse med 7 dages prøveperiode (eller anden periode) opkræves de første 30 dages betaling først efter de 7 dages uforpligtende medlemsskab.

 • §4b. Moms

Betaling for medlemskab er momspligtigt. Prisen for dit medlemsskab oplyses inkl. moms på den kvittering, som du modtager pr. mail.

 • §5. For sen betaling

Betaler du ikke den løbende ydelse for medlemskabet til den aftalte tid, og afvises dit kort op til flere gange udsender Female Go-Getters et rykkerbrev til dig (over mail eller messenger), hvor du bedes opdatere dine betalingsoplysninger. Hvis du ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har Female Go-Getters ret til at ophæve medlemskabet uden varsel, og Female Go-Getters forbeholder sig retten til straks at opkræve beløbet for den resterende del af den relevante betalingsperiode.

 

 • §6. Prisændringer

Prisændringer vil blive offentliggjort på femalegogetters.com. Ønsker du ikke at opretholde dit medlemskab som følge af prisændringerne, er du berettiget til at opsige dit medlemskab efter proceduren i §7. Prisen du betaler for dit medlemsskab er en livstidspris, og evt. prisændringer vil derfor ikke påvirke den pris du betaler som vedvarende medlem.

 • §7. Opsigelse af medlemskab

Du kan til enhver tid opsige medlemskabet af Female Go-Getters pr. dags dato. Din adgang til facebookgruppen og vidensbanken fjernes umiddelbart efter, at din opsigelse er modtaget. Opsigelse sker via e-mail til [email protected] Mailen skal indeholde oplysninger om for- og efternavn samt en tilkendegivelse om at opsigelse ønskes.

Din opsigelse er gældende fra den dag, Female Go-Getters modtager din opsigelse. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal du kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse. Female Go-Getters modtager ikke opsigelser på forhånd - kun opsigelser der ønskes dags dato.

Eventueller spørgsmål bedes rettes til [email protected]

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.